Close

Gdzie należy zamontować licznik?

Gdzie należy zamontować licznik?

Zgodnie z przepisami licznik energii elektrycznej musi być umieszczony w miejscu zabezpieczonym przed uszkodzeniami mechanicznymi, wodą, zanieczyszczeniami a także z dala od gazów wybuchowych oraz substancji żrących. Licznik powinien być umieszczony w miejscu łatwo dostępnym dla pracowników zakładu energetycznego. Ułatwi to dostęp do urządzenia podczas okresowych kontroli. Najlepiej umieszczać licznik na zewnątrz domu np. na […]

Read More