Close

Marzec 14, 2017

Klient w centrum zainteresowania

Podejmujemy działania mające na celu zapewnienie wysokiego standardu obsługi. Dokładamy wszelkich starań, aby w przejrzysty i kompleksowy sposób informować o naszej ofercie. W tym celu spółki PGE stworzyły programy dla poszczególnych grup klientów.

Projekt „Klient plus” w PGE Dystrybucja

Priorytetem dla spółki jest zachowanie najwyższych standardów w zakresie zapewnienia ciągłości i niezawodności dostaw. PGE Dystrybucja, realizując swoje obowiązki jako Operator Systemu Dystrybucyjnego, obsługuje całodobowy telefon alarmowy, umożliwiający uzyskanie kompleksowej pomocy w zakresie dostarczania energii.

Zakres projektu „Klient plus” został opracowany na podstawie informacji otrzymanych w ramach przeprowadzonych badań opinii oraz w wyniku analizy rozmów dyspozytorów, rejestrowanych pod numerem awaryjnym 991. Kilkudziesięcioosobowy zespół ekspertów ze wszystkich oddziałów PGE Dystrybucja pracował nad takimi zagadnieniami jak: obsługa klienta przy-łączeniowego i dystrybucyjnego, obsługa klienta podczas awarii i planowanych wyłączeń, obsługa techniczna klienta przez inkasentów i elektromonterów, obsługa klienta w zakresie skarg, budowa relacji z samorządami, komunikacja z klientem poprzez media i stronę internetową. Efektem prac było wdrożenie rozwiązań mających na celu podniesienie efektywności komunikacji z klientami oraz poziomu satysfakcji płynącej ze współpracy z PGE. Pracownicy PGE Dystrybucja odpowiedzialni za przyłączanie i rozwój sieci, usługi dystrybucyjne oraz pracownicy Centralnej Dyspozycji Mocy, w tym pracownicy obsługi telefonu alarmowego 991, zostali przeszkoleni w zakresie obsługi klienta. Ponadto, opracowaliśmy wytyczne do określenia ram czasowych trwania każdego etapu w procesie przyłączeniowym.

Projekt „ProKlient” w PGE Obrót i PGE Dystrybucja

W 2014 r. w spółkach PGE Obrót i PGE Dystrybucja zrealizowany został projekt „ProKlient”, mający na celu usprawnienie procesów obsługi klienta. W ramach projektu w obu spółkach dokonano analizy funkcjonujących dotychczas procesów obsługi, a następnie przygotowano propozycje ich optymalizacji.

Dzięki wspólnej pracy spółek z dwóch obszarów działania mogliśmy kompleksowo odpowiedzieć na oczekiwania odbiorców naszych usług, między innymi skracając czas realizacji obsługi w biurach stacjonarnych oraz ułatwiając kontakt z PGE za pomocą innych kanałów komunikacji. Kolejnym ważnym efektem prac było uspójnienie standardów, jakości obsługi oraz uproszczenie formularzy wypełnianych przez klientów w naszych biurach. Wszystkie te działania mają na celu poprawę efektywności obsługi oraz wzrost zadowolenia odbiorców naszych usług.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *